Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Adatlap

1. Állásbörze stand száma: C8

2. Székhelye: 315 közjegyzői székhely az országban

3. Alapításának éve: 1991. november 1.

4. Foglalkoztatott jogászok száma (országosan összesen): közjegyző: 315 fő, közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt: 549

5. Tipikus közjegyzői eljárások:
• fizetési meghagyásos eljárás
• hagyatéki eljárás
• közjegyzői okiratok készítése: ügyleti okiratok pl. kölcsön-, ajándékozási-, adásvételi-, bérleti szerződés, meghatalmazások; ténytanúsítványok, pl. aláírás- és másolathitelesítés, közhiteles nyilvántartások tartalmának tanúsítása
• végrehajtás elrendelése

6. Bemutatkozás:
A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez. A közjegyző a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban – az esélyegyenlőség biztosításával – kioktatással segíti az ügyfeleket a jogaik gyakorlásában és kötelezettségeik teljesítésében.
A közjegyző tehát olyan felkészült jogász szakember, aki a jogszabályoknak megfelelően, az ügyfelek jogainak vitán felül álló érvényesítése érdekében fejti ki tevékenységét. Az ország egész területén működő közjegyzői kar munkája során a függetlenség, pártatlanság, szakszerűség érvényesülése mellett a jogviták peren kívül történő elintézéséért tevékenykedik, mindezt a közjegyzői kar jelmondata is tükrözi: Jog vita nélkül.

7. Elérhetőségek:
E-mail: munkaugy@kamara.mokk.hu; telefon: +36 1 455 1655